Datum uitspraak: 03-02-2011
Nummer uitspraak: 104739
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Een voormalige leerling heeft geklaagd over het optreden van een docent. Zijn klacht over het gedrag van de docent is onvoldoende aannemelijk gemaakt en het stemt ook niet overeen met het beeld dat vastgesteld kan worden op grond van de stukken en hetgeen ter zitting naar voren is gebracht. De klachten over de beoordeling van een schrijfvaardigheidstoets en over de literatuurlijst zijn in eerste instantie op schoolniveau besproken. Dit heeft ertoe geleid dat de klacht over de literatuurlijst is opgelost. De andere klacht is doorgeleid naar de examencommissie en de Commissie van Beroep. Daarmee heeft de school zorgvuldig gehandeld. Omdat het examenreglement op punten onvolledig en onduidelijk was en de schoolgids geen verwijzing bevat naar de LKC, is de klacht op die punten gegrond. Voor het overige is de klacht ongegrond.