Datum uitspraak: 30-08-2019
Nummer uitspraak: 108598
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling meldt een aantal keer bij de mentor dat ze last heeft van een klasgenoot. Daarna vindt er een incident plaats waarbij de klasgenoot in de richting van de leerling met deodorantspray heeft gespoten. Haar moeder klaagt erover dat de school niet adequaat optreedt tegen het pesten. Ook vindt zij dat de school het incident niet goed heeft afgehandeld, omdat zij niet dezelfde dag een gesprek kon hebben op de school en haar dochter door de school te laat is gehoord.

Advies van de Commissie
De klacht over de aanpak van het pesten is ongegrond.

Toelichting
Op het moment dat de mentor wist dat de leerling last had van de klasgenoot, is hij het gesprek aangegaan met de klasgenoot.
Het incident is door de school volgens het pestprotocol afgehandeld. De school heeft op dezelfde dag betrokken ouders telefonisch gesproken. Na een week vond een gesprek met de moeder plaats op de school. Dat is een redelijke termijn omdat de situatie niet acuut nijpend was voor de betrokkenen.
De school heeft erkend dat zij de leerling eerder had moeten horen, waardoor een aanbeveling daarover niet nodig is. Deze handelwijze maakt de totale aanpak van de school niet onjuist.
De school heeft verschillende maatregelen getroffen om het incident op te lossen, onderliggende problematiek te onderzoeken en het klassenklimaat te verbeteren. De school staat open voor de suggesties van de moeder om het veiligheidsbeleid te verbeteren.

Trefwoorden: