Datum uitspraak: 20-06-2013
Nummer uitspraak: 105743
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Een vader klaagt er onder andere over dat de school niet adequaat is opgetreden tegen het pesten, zijn zoon onvoldoende heeft begeleid en zijn dyslexie niet heeft onderkend, hem ten onrechte als autistisch heeft getypeerd en niet adequaat heeft gecommuniceerd over de beslissing dat zijn zoon van school af moest. De school heeft verschillende maatregelen genomen om een zo veilig mogelijk schoolklimaat te creëren. Nu er verder geen signalen waren dat de zoon werd gepest, heeft de school niet onzorgvuldig gehandeld. De school heeft in samenspraak met de ouders verschillende dyslexietesten afgenomen, ondanks dat hij op basis van de eerste test hier niet voor in aanmerking kwam. Daarnaast heeft de zoon alle aanpassingen gekregen die hij met een officiële dyslexieverklaring ook zou hebben gekregen. De school heeft hierin niet onzorgvuldig gehandeld. Vast is komen te staan dat de mentor in de gedragsvragenlijst heeft opgeschreven dat naast ADHD sprake is van autisme. Dit is onzorgvuldig, omdat dergelijke opmerkingen al snel een eigen leven kunnen gaan leiden. De Commissie adviseert om in dergelijke gevallen alleen het gedrag te beschrijven. Gezien de omstandigheden (de schoolresultaten waren slecht, de zoon wilde niet meer naar school komen, de school heeft haar zorgen hierover geuit) is het handelen van de school rondom het besluit dat er voor de zoon een andere school moest worden gezocht, voldoende zorgvuldig. Klacht deels gegrond.