Datum uitspraak: 14-02-2012
Nummer uitspraak: 105201
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Klaagster klaagt erover dat de school in de scheiding van de ouders geen neutraliteit betracht. Zo heeft de directeur meerdere malen eenzijdig (telefonisch) contact met de ex-partner van klaagster gehad. De directeur en de leerkracht laten zich actief in met de scheiding en verzaken voorts in de informatie-verschaffing naar klaagster. Hierbij heeft de leerkracht zich in een telefoongesprek met klaagster onprofessioneel en kwetsend gedragen. Alles overziend heeft de wijze waarop verweerders hebben gehandeld bij de Commissie niet tot de overtuiging geleid dat de school zich partijdig heeft opgesteld. Wel hebben verweerders op een aantal momenten zodanig onverstandig en onhandig gehandeld, dat bij klaagster de gedachte heeft kunnen postvatten dat de school zich niet (voldoende) neutraal heeft opgesteld. Op deze momenten hebben verweerders - hun goede bedoelingen ten spijt - de schijn van partijdigheid onvoldoende vermeden, hetgeen verweerders in hun professionele hoedanigheid aangerekend kan worden. Klacht deels gegrond.