Datum uitspraak: 01-12-2021
Nummer uitspraak: 109567
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een ouderpaar is verwikkeld in een echtscheiding. De moeder klaagt erover dat de school partij kiest voor de vader van de kinderen. Verder klaagt zij erover dat personeel van de school haar kinderen onheus bejegent. De school neemt buikpijnklachten niet serieus en laat gebeuren dat tijdens de gymles in de kleedkamer schoenen worden beschadigd. De groepsleerkracht van de zoon van klaagster heeft in diens bijzijn onder andere gezegd dat hij een storend element is in de klas.

Advies van de Commissie
De klacht over de partijdige opstelling is ongegrond. De klacht over de bejegening van de leerlingen is gegrond voor wat betreft de uitlatingen van de groepsleerkracht, en voor het overige ongegrond. 

Toelichting
Een klacht over partijdige opstelling van de school moet worden onderbouwd met concrete voorbeelden, feiten en omstandigheden. De moeder heeft dat niet gedaan en heeft daardoor niet aannemelijk gemaakt dat de school zich partijdig opstelt. 
De uitlatingen van de leerkracht zijn gedaan in het bijzijn van klaagster, die daarover een gedetailleerde verklaring heeft afgelegd. De schooldirecteur heeft in het kader van de klachtprocedure niet bij de leerkracht nagevraagd of zij zich in de door klaagster beschreven bewoordingen heeft uitgelaten. De school heeft dit klachtonderdeel onvoldoende weersproken.