Datum uitspraak: 29-03-2011
Nummer uitspraak: 104858
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Klacht van ouders over onverantwoord pedagogisch gedrag van de voormalig leerkracht van hun zoon. De directeur van de school zou de feiten onvoldoende hebben onderzocht en op eigen initiatief hun zoon hebben verwezen naar een andere school. Het bevoegd gezag wordt verweten de klacht onvoldoende te hebben afgehandeld. De verklaringen van klagers en leerkracht staan lijnrecht tegenover elkaar en omdat ook uit de afgelegde getuigenverklaringen niet aannemelijk wordt dat de leerkracht klagers zoon onheus heeft bejegend, is de klacht tegen de leerkracht ongegrond. De directeur heeft direct nadat zij werd geconfronteerd met de klachten van klagers actie ondernomen om de klachten inhoudelijk te onderzoeken en daarmee adequaat gehandeld. Het besluit om klagers zoon na groep 7 naar een andere school te verwijzen, is genomen nadat de directeur zich uitvoerig heeft laten adviseren en voorlichten door derden. De klacht tegen de directeur is ongegrond. Het bevoegd gezag heeft een onderzoeksbureau ingeschakeld maar gebleken is dat er geen onderzoeksopdracht is geformuleerd en dat met het onderzoek niet werd beoogd de klacht inhoudelijk op te lossen. Ook is de directeur niet bij het onderzoek betrokken en is de klacht niet uit eigener beweging door het bevoegd gezag in afschrift aan de leerkracht en de directeur overhandigd. Dit alles is het bevoegd gezag aan te rekenen. De klacht tegen het bevoegd gezag is gegrond.