Datum uitspraak: 14-01-2020
Nummer uitspraak: 108973
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een moeder klaagt over falend pestbeleid van de school. Daarnaast klaagt zij erover dat het schoolbestuur onvoldoende toeziet op de uitvoering van het pestbeleid. 
Verder klaagt de moeder erover dat de leerkracht van haar dochter onvoldoende heeft gedaan tegen het pesten en haar dochter onprofessioneel heeft bejegend.  

Advies 
De klacht over het pestbeleid van de school is gegrond. De overige klachten zijn ongegrond.

Toelichting
Een school moet voor een veilige schoolomgeving zorgen. In dit geval was al langere tijd sprake van pestproblematiek in de groep van de leerling. De school heeft maatregelen getroffen, maar die zagen vooral op school- en groepsniveau. Niet gebleken is dat de maatregelen concreet zijn ingezet op het niveau van de individuele leerling. Daarom is de klacht over het pestbeleid gegrond.
De leerkracht heeft de leerling te kort in de klas gehad om te kunnen concluderen dat zij niet adequaat optreedt tegen pesten. Niet aannemelijk is geworden dat de leerkracht de leerling onprofessioneel heeft bejegend. 
Verder kan de Commissie niet vaststellen dat het schoolbestuur tekort is geschoten in het toezicht op het pestbeleid.

Trefwoorden: