Datum uitspraak: 20-02-2018
Nummer uitspraak: 107755
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

​Situatie
Een leerling blijft achter in leerprestaties. Moeder klaagt bij school erover dat hij wordt gepest. De leerling wordt vanwege zijn gedrag regelmatig buiten de klas geplaatst, bij de directeur op de kamer. De school wil in verband met het gedrag onderzoek naar de leerling en begeleiding door een orthopedagoog, maar komt niet tot overeenstemming met moeder. Na de zomervakantie schrijft moeder de leerling in op een andere school. Dan dient zij een klacht over het voorgaande in en ook over hardhandig ingrijpen door een leerkracht.  

Advies van de Commissie
De klachten zijn ongegrond.

Toelichting
De school heeft de leerling op momenten door middel van een zogeheten time-out een aparte werkplek aangeboden. Zo kan hij anderen niet afleiden, zich beter concentreren en zelf taakgerichter aan de slag kan gaan.  Deze werkwijze, die valt binnen de vrije beleidsruimte van de school, is toegestaan. Het was voor school niet eenvoudig om in te spelen op de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Zo ging klaagster in eerste instantie akkoord met de time-out aanpak, om daar later weer op terug te komen. Daarnaast onthield zij, na aanvankelijke instemming, haar goedkeuring  aan door school opgestelde gedragsplannen. Wel had de school zich niet zo makkelijk moeten neer leggen bij opgelegde beperkingen. Zij had moeten trachten zelf regie te voeren en gebruik maken van alle beschikbare middelen, bijvoorbeeld in dit geval door (het eerder) inschakelen van het samenwerkingsverband. De  inschakeling van een orthopedagoog was niet uitgesloten, maar zou op termijn gebeuren. Klaagster heeft dit niet willen afwachten. 
De leerkracht heeft de leerling tegengehouden. Niet vast staat of dit met de vuist, zoals klaagster stelt, is gebeurd. Dit tegenhouden is niet zo ernstig dat dit tot gegrondheid van de klacht kan leiden.