Datum uitspraak: 29-03-2010
Nummer uitspraak: 104463
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Ouders klagen over een onveilig schoolklimaat, waarin de school niet optreedt tegen het mishandelen en pesten van hun zoon door medeleerlingen. Verleden schooljaar deed zich een voorval voor waarbij hun zoon buiten het schoolterrein van zijn fiets werd getrokken. In februari 2010 deed zich een nieuw incident voor op het schoolplein. Hun zoon werd steeds omver geduwd op ijsplekken op het schoolplein. Aangaande het eerste voorval kan de Commissie niet vaststellen wat er precies gebeurd is. Inzake het tweede voorval overweegt de Commissie dat ijs op een schoolplein vaak leidt tot dergelijke taferelen en niet gebleken is dat de zoon van klagers het slachtoffer was van een doelgerichte, structureel tegen hem gerichte actie. De reactie van de docent en de directeur op het voorval was in eerste aanzet adequaat. De Commissie acht het echter niet goed te begrijpen dat de directeur zijn ingezette actie tegen de andere leerling niet heeft afgemaakt. Alleen al uit pedagogisch oogpunt had de directeur de dag na het voorval dienen na te gaan of de betreffende leerling had gedaan wat de directeur hem had opgedragen. Ook had het de directeur niet misstaan als hij ten minste zijn bevindingen met klagers had gedeeld en tevens bij hen had geïnformeerd of het voorval, dat immers tijdens schooltijd en op school had plaatsgevonden, naar hun tevredenheid was afgehandeld. De klacht is in zoverre gegrond.

Trefwoorden: