Datum uitspraak: 07-12-2010
Nummer uitspraak: 104763
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Ouders klagen erover dat directeur en groepsleerkracht de met klagers gemaakte afspraken inzake het pesten van hun zoon door klasgenoten niet zijn nagekomen en de zorgen en signalen van klagers niet serieus hebben genomen. Voorts hebben verweerders niets gedaan met door klagers aangedragen info van derden. De Klagers hebben te vaak bij verweerders aan de bel moeten trekken over hun zoon voordat de school enige actie ondernam. De school is tekortgeschoten in de naleving van de gemaakte afspraken en heeft klagers onvoldoende serieus genomen. In zijn algemeenheid geldt dat het een school in beginsel na afweging vrij staat al dan niet  in te gaan op input van derden. Verweerders hebben kennis genomen van deze input en deze ook afgewogen. Wel is de communicatie hierover met klagers onvoldoende zorgvuldig geweest. De klacht is deels gegrond.

Trefwoorden: