Datum uitspraak: 22-03-2018
Nummer uitspraak: 108002
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling in groep 8 heeft het gevoel dat zij gepest wordt. De moeder heeft hier afgelopen jaren meerdere keren contact over gehad met de school. Volgens moeder doen de directeur en twee leerkrachten te weinig tegen dit pestgedrag en bieden zij haar dochter geen veilige schoolomgeving. Daarbij klaagt zij erover dat bestaande pestprotocollen niet met haar zijn besproken en dat de school in plaats van het probleem in de klas aan te pakken heeft voorgesteld om haar dochter thuis te houden.

Advies van de Commissie
De klachten zijn deels gegrond en deels ongegrond.

Toelichting
De Commissie heeft niet vast kunnen stellen dat er sprake is van pesten. Wel heeft de Commissie vast kunnen stellen dat er problemen waren met het functioneren van de leerling in de klas. De school heeft door de jaren heen verschillende maatregelen getroffen om de verhoudingen in de klas te verbeteren en de leerling te helpen. De school heeft vastgesteld dat de door haar genomen maatregelen telkens slechts een tijdelijk effect hadden voor de leerling. De Commissie is van oordeel dat de school eerder had moeten onderkennen dat de situatie waarin de leerling zich bevond een meer structurele benadering vergde om tot een veilige schoolomgeving voor haar te komen. Ook had de school met moeder de pestprotocollen moeten bespreken aangezien zij wist dat moeder de situatie in de klas als pesten beschouwde.

Trefwoorden: