Datum uitspraak: 18-03-2022
Nummer uitspraak: 2022019009
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling is gepest door een klasgenote en haar vriendin. Dit gebeurde in school, maar ook buiten school. De directeur heeft de pestende leerling geschorst. Deze schorsing is na een bezwaar van de ouders van de pester weer ingetrokken. De ouders van het slachtoffer vinden dat de school niet adequaat heeft gehandeld en onvoldoende nazorg richting hun dochter heeft geboden.

Advies van de Commissie
De klacht is gegrond.

Toelichting
De school heeft niet gehandeld conform het eigen pestprotocol door de pester niet te straffen. Toen de uiteindelijke schorsing weer werd ingetrokken, is daar onvoldoende over gecommuniceerd met de gepeste leerling en haar ouders. De afspraak om dagelijks met elkaar te spreken hoe de dag is gegaan, is een week nagekomen door de school. Ook is er vanuit de directie weinig aandacht geweest voor nazorg en het welzijn van het slachtoffer.

Trefwoorden: