Datum uitspraak: 13-11-2018
Nummer uitspraak: 108325
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Ouders menen dat hun dochter structureel wordt gepest. De school erkent dat niet. Er is sprake van complexe problematiek rondom de leerling. De leerling is vaak betrokken bij conflicten, maar niet altijd is duidelijk welke rol de leerling daarbij zelf heeft gehad. Er is veel contact met ouders en allerlei betrokkenen om de veiligheid van de leerling en de andere leerlingen te waarborgen. De school heeft het pestprotocol niet ingezet omdat zij daar niet verder mee komt. De school vindt dat een andere aanpak nodig is om een veilige schoolomgeving voor de leerling(en) te waarborgen. Uiteindelijk leidt dat tot plaatsing van de leerling op het OPDC.

Advies van de Commissie
De klacht is gegrond.

Toelichting
De leerling is vaak betrokken bij conflicten met diverse leerlingen, zowel binnen als buiten de school. De school heeft hierdoor onvoldoende zicht op wat er zich allemaal afspeelt. De school heeft veel aandacht en zorg besteed aan de problematiek van de leerling. In de klas is "Meidenkracht" ingezet, maar dat heeft niet veel opgeleverd. Volgens het pestprotocol van de school en de definitie van pesten, vertonen een paar voorvallen wel kenmerken van pesten, zoals die in het pestprotocol zijn benoemd. Van structureel pesten is niet gebleken. De school is tekortgeschoten in de communicatie naar ouders over het niet inzetten van het pestprotocol.

Trefwoorden: