Datum uitspraak: 14-06-2021
Nummer uitspraak: 2021002509
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een vader klaagt erover dat zijn zoon wordt gepest en dat de school daar niet tegen optreedt. De school bestempelt zijn zoon onterecht als een jongen met een gedragsprobleem. Zijn zoon moest werken in een schriftje en hierin emoties opschrijven, zonder dat de vader daar toestemming voor heeft gegeven. In het leerlingdossier staat informatie over het pesten niet opgenomen of die informatie is verkeerd vermeld. Ook vindt de vader dat de school geen rekening heeft gehouden met de hoogbegaafdheid van zijn zoon. Zijn zoon mocht vanwege een tegenvallend cito-resultaat niet meer deelnemen aan de interne plusklas, terwijl hij die cognitieve uitdaging wel nodig heeft. Verder klaagt de vader erover dat de school en het schoolbestuur zijn klacht niet op de juiste manier hebben behandeld.

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
De Commissie kan niet vaststellen of daadwerkelijk sprake was van pestgedrag naar de leerling. Wel stelt de Commissie vast dat de school voorvallen adequaat heeft opgepakt en gerichte actie heeft ondernomen om herhaling van incidenten te voorkomen. Een school heeft daarbij de vrijheid om een pedagogische aanpak te kiezen die het welbevinden van de leerling kan bevorderen, zoals een schriftje om emoties in op te schrijven. Hiervoor is geen toestemming nodig van de ouder. 
De plusklas is voor de leerling niet alleen gestopt op basis van een tegenvallend cito-resultaat. De leerling liet in de interne plusklas niet de vereiste werkhouding zien en hij heeft een achterstand opgebouwd in de basisstof van de klas. De school heeft hiermee voldoende onderbouwd waarom de interne plusklas is gestopt voor de leerling. Bovendien heeft de school de leerling aangemeld voor een externe plusklas en er op die manier voor gezorgd dat hij wordt voorzien in zowel zijn cognitieve als gedragsmatige ondersteuningsbehoefte. 
De school heeft geen onzorgvuldig leerlingdossier opgebouwd. Aan de vader komt correctierecht toe. Het is aan hem om aan de school duidelijk te maken wat er niet klopt in het leerlingdossier.
Ook hebben de school en het schoolbestuur de klacht van de vader voldoende zorgvuldig behandeld. Het schoolbestuur heeft een mediationtraject voorgesteld en dat is een gedegen aanpak om te pogen het vertrouwen tussen de school en de vader te herstellen.