Datum uitspraak: 05-03-2019
Nummer uitspraak: 108620
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een ouder klaagt dat haar zoon in 2016 is gepest. Ook klaagt zij over hoe de school hierop heeft gereageerd in de periode van november 2016 tot en met december 2017. In februari 2019 heeft zij haar klacht ingediend bij de Commissie. In haar klacht stelt zij dat haar zoon nog steeds gevolgen ondervindt van de pesterijen uit het verleden.

Uitspraak voorzitter
De klacht is kennelijk niet-ontvankelijk.

Toelichting
In het reglement van de Commissie is opgenomen dat een klacht binnen een jaar na de gebeurtenis waarover geklaagd wordt moet worden ingediend. De gebeurtenissen waarover de ouder klaagt, hebben zich meer dan een jaar voor het indienen van de klacht voorgedaan. Een klacht die buiten de verjaringstermijn wordt ingediend, kan toch behandeld worden door de Commissie als er sprake is van een verschoonbare overschrijding van de termijn. Hiervan is echter niet gebleken. Weliswaar heeft het gezin als gevolg van de gebeurtenissen een zware tijd gehad, maar niet gebleken is dat het voor de ouder onmogelijk was om eerder een klacht in te dienen. Temeer omdat de ouder wel tussendoor contact heeft gehad met de school.