Datum uitspraak: 11-02-2019
Nummer uitspraak: 108344
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De leerling gaat met grote tegenzin naar school. Hij zegt dat hij gepest wordt. De ouders van de leerling praten hier met school over, maar vinden geen gehoor. Als zich een incident voordoet tussen de leerkracht en de leerling, dienen de ouders een klacht in.

Advies van de Commissie
De klacht over het algemeen functioneren van de leerkracht is niet-ontvankelijk. De klachten zijn voor het overige gegrond.

Toelichting
Het algemeen functioneren van de leerkracht is een arbeidsrechtelijke kwestie tussen het schoolbestuur en de leerkracht. De klachtencommissie heeft hierin geen taak.
De school heeft onvoldoende zorgvuldig gehandeld in de aanpak van het pesten. Het pestprotocol is niet gevolgd en hoewel de klas als zeer lastig bekend stond, is er geen extra begeleiding ingezet.
De leerkracht heeft, zonder dat daarvoor gegronde aanleiding was, fysiek ingegrepen naar de leerling.
Het bestuur van de school heeft de klacht niet goed afgehandeld door bij hen aan te dringen op intrekking van de klacht. Daarnaast was het bestuur van mening dat de ouders geen belang meer hadden bij behandeling van hun klacht, omdat hun zoon inmidddels was ingeschreven bij een andere school.