Datum uitspraak: 04-10-2010
Nummer uitspraak: 104603
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Tussen partijen is niet in geschil dat de leerling vanaf haar komst op de school problemen heeft gehad die ten minste gedeeltelijk veroorzaakt werden door pestgedrag van medeleerlingen. Gebleken is dat de school beschikt over een pestprotocol, waarin de vijf sporen worden beschreven waarlangs pestproblemen worden aangepakt. Voor zover de klachten werden veroorzaakt door pesten heeft de school het pestprotocol gehanteerd. Dat een incident in eerste instantie niet goed is behandeld doet daaraan niet af. De schoolleiding heeft te kennen gegeven dat het protocol wordt geactualiseerd. De Commissie onderschrijft deze actualisering, maar vraagt daarbij aandacht voor twee belangrijke zaken. In de eerste plaats wordt in zowel het oude als het nieuwe protocol aanzienlijk meer aandacht geschonken aan de pester dan aan de gepeste. In de tweede plaats is het van groot belang dat niet alleen aan de letter van het protocol aandacht wordt besteed, maar vooral ook aan het internaliseren daarvan door allen die bij de school zijn betrokken. De klacht is ongegrond.

Trefwoorden: