Datum uitspraak: 13-10-2020
Nummer uitspraak: 109211
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling is aan het begin van het schooljaar begonnen op een tussenvoorziening voor hoogbegaafde kinderen. De moeder van de leerling klaagt erover dat zij daarmee niet heeft ingestemd. Op enig moment heeft de school de leerling geschorst en een melding bij Veilig Thuis gedaan. Ook daarover klaagt de moeder. 

Advies van de Commissie
De klacht over de schorsing is gegrond voor zover de school de ouders niet de mogelijkheid heeft geboden om in bezwaar gegaan. Voor het overige is de klacht ongegrond. 

Toelichting
Normaal doorloopt de school een formeel proces als een leerling op de (nieuwe) tussenvoorziening wordt geplaatst, met als sluitstuk een schriftelijke plaatsingsovereenkomst. De moeder heeft niet weersproken dat zij mondeling toestemming heeft gegeven voor de plaatsing van haar dochter. Onder de geldende omstandigheden heeft de school te goeder trouw gehandeld.
De schorsing is gebaseerd op diverse veiligheids- en geweldsincidenten. Daarvoor had de leerling al diverse officiële waarschuwingen gekregen. Daarom valt de opgelegde schorsing te billijken. Wel had de school volgens de in de schoolgids vastgelegde procedure de moeder de mogelijkheid moeten bieden om bezwaar te maken tegen de schorsing. 
Het is duidelijk dat er al langere tijd zorgen waren over de leerling. De school heeft niet meteen opgeschaald naar het doen van een zorgmelding, maar heeft na overleg met Veilig Thuis eerst geprobeerd om met de moeder tot een plan van aanpak te komen. Dat is niet gelukt. Daarna heeft de school uiteindelijk gekozen voor het doen van een melding bij Veilig Thuis. Alles bij elkaar is het niet onbegrijpelijk dat de school een melding heeft gedaan. De school heeft daarbij de voorgeschreven procedure in acht genomen.