Datum uitspraak: 17-12-2014
Nummer uitspraak: 106459
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Ouders klagen erover dat de leerkracht van hun zoon zich niet professioneel opstelt, als gevolg waarvan hun zoon bij de groepsindeling voor het volgende schooljaar, in een verkeerde groep is ingedeeld.
De directeur heeft geen regie gevoerd op het oplossen van het geschil tussen klagers en de groepsleerkracht. Klagers hebben de in hun ogen ongunstige groepsindeling voor het komende schooljaar vervolgens toegeschreven aan het geschil met de leerkracht.
Voor zover de oorzaak van het conflict over de groepsindeling is terug te voeren op het laten voortbestaan van een geschil tussen klagers en de groepsleerkracht is de klacht gegrond: de directeur heeft het conflict tussen klagers en de groepsleerkracht laten sluimeren en dat is jegens hem klachtwaardig.
De groepsindeling behoort tot de vrije beleidsruimte van de school en is op redelijke gronden tot stand gekomen. De klacht daarover is ongegrond.
Van onprofessioneel handelen door de leerkracht is niet gebleken. Klacht ongegrond.