Datum uitspraak: 20-12-2019
Nummer uitspraak: 109052
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling vraagt 7 jaar nadat hij de school heeft verlaten om een kopie van zijn leerlingdossier. De school geeft dat niet. Daarop dient de ex-leerling een klacht in bij de Commissie.

Beslissing van de voorzitter
De ex-leerling is kennelijk niet-ontvankelijk in zijn klacht.

Toelichting
Op grond van het reglement van de Commissie kunnen ex-leerlingen een klacht indienen. De Commissie heeft daarbij wel het beleid dat er een maximale termijn is waarbinnen oud-leerlingen kunnen klagen. Ouders of leerlingen kunnen in beginsel alleen klagen over zaken die zijn gebeurd toen de leerling nog op school zat, of met hun vertrek verband houden. Daarom neemt de Commissie klachten van (ouders van) leerlingen die langer dan een jaar van school zijn, niet in behandeling. Om in het onderwijs te mogen klagen bij de klachtencommissie, moet er een functionele betrokkenheid zijn met de school. Die betrokkenheid is duidelijk zolang een leerling op de school zit. Zodra de leerling van school is, eindigt die betrokkenheid eigenlijk.
De klager is al zeven jaar geen leerling meer van de school. Dat is te lang om nog te kunnen spreken van een bestaande of recent geëindigde functionele betrokkenheid bij de school.