Datum uitspraak: 29-06-2020
Nummer uitspraak: 109223
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De school heeft het schooladvies vmbo-tl gegeven met een plaatsingsadvies vmbo-tl/havo. Ouders vinden dat te laag. De school hield volgens de ouders onvoldoende rekening met de resultaten van een intelligentietest en de getoonde groei in resultaten en gedrag van de leerling. De school hanteert verder beleid dat strijdig is met landelijk beleid, door geen dubbel schooladvies te geven. 

Advies van de Commissie
De klacht is gegrond.

Toelichting
De school volgt een beleid dat het mogelijk maakt om bij twijfel een dubbel schooladvies te geven. Desondanks heeft de school aangegeven dat zij leerlingen alleen een enkelvoudig schooladvies geeft. De school legt het eigen beleid en de wet daarmee te beperkt uit. 
De leerling haalt betere resultaten voor methodetoetsen dan op de Citotoetsen, waarop hij op dat moment op vmbo-tl-niveau scoort. Uit een afgenomen intelligentietest blijkt dat de leerling qua intelligentie op havo-niveau zou kunnen presteren. Na het onderzoek heeft de school extra begeleiding ingezet en toont de leerling enige groei, waarbij de Citoresultaten deels naar havo-niveau groeien. Verder heeft de school een wisselend beeld gegeven over de werkhouding en inzet van de leerling. De school heeft de hiervoor genoemde informatie niet bij het schooladvies betrokken. Dit had wel gemoeten, vooral nu de eindtoets dit jaar niet doorging. De school is in de totstandkoming van het schooladvies tekortgeschoten.