Datum uitspraak: 07-09-2021
Nummer uitspraak: 2021008482
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De school heeft aan een leerling met dyslexie als voorlopig schooladvies vmbo-kader gegeven. Het definitieve advies is vmbo-tl met leerwegondersteuning. De moeder van de leerling vindt het advies te laag en is tegen het advies van leerwegondersteuning.

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
De school heeft een zorgvuldige procedure gevolgd. In het kader van de oproep van de Rijksoverheid om bij kwetsbare kinderen kansrijk te adviseren, heeft de school het advies verhoogd tot vmbo-tl. De uitslag van de Eindtoets (brugklastype vmbo kader/-tl) was in lijn met het advies. Naast de Eindtoets, heeft de school ook de Nio-toets bij de leerling afgenomen. De uitslag van deze toetsen geven geen aanleiding om tot een ander (hoger) advies komen. Omdat de leerling de laatste jaren remedial teaching gekregen heeft voor lezen, rekenen en spelling, is het advies leerwegondersteuning niet onredelijk.