Datum uitspraak: 27-06-2019
Nummer uitspraak: 108773
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
De ouders zijn het niet eens met het schooladvies vmbo-k. Zij menen dat een schooladvies vmbo-k/vmbo-tl passend is voor hun zoon. De ouders klagen erover dat de school het advies niet wil bijstellen.  

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond. 

Toelichting
De Commissie toetst klachten over schooladviezen terughoudend, omdat de school bij uitstek de deskundigheid heeft op het gebied van het kennen en kunnen van de leerling. De Commissie kan zich voorstellen dat de leerling en zijn ouders een ander advies hadden verwacht. Onder meer door het pré-advies vmbo-k/vmbo-tl, een gesprek met de leerkracht over de mogelijkheden van de leerling, en later de uitslag van de Centrale Eindtoets. 
Een school moet ervoor waken dat er door bepaalde uitspraken verwachtingen worden gewekt. Dit neemt niet weg dat de school tot het advies vmbo-k heeft kunnen komen. Het schooladvies is gebaseerd op objectieve gegevens zoals de resultaten van de Cito-toetsen en in mindere mate de methode gebonden toetsen. Daarnaast is het sociaal-emotioneel functioneren en de werkhouding van de leerling bij de totstandkoming van het advies betrokken. De school heeft bij de heroverweging alle gegevens, waaronder de argumenten van de ouders, betrokken.