Datum uitspraak: 06-07-2020
Nummer uitspraak: 109184
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een basisschool geeft als schooladvies vmbo-t/havo aan een leerling. De vader meent dat het schooladvies te laag is en havo zou moeten zijn. De school en de vader spreken af dat, als de leerling op de Eindtoets een havoniveau scoort, het schooladvies naar havo zal worden aangepast. Wegens het vervallen van de Eindtoets als gevolg van de coronacrisis heeft er geen heroverweging meer plaatsgevonden en is het schooladvies vmbo-t/havo definitief geworden.

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond. 

Toelichting
De Commissie beoordeelt of de school in redelijkheid tot het schooladvies heeft kunnen komen en of het schooladvies zorgvuldig tot stand is gekomen. De school baseert het schooladvies op de resultaten in de groepen 6 tot en met 8 en op de algehele werkhouding van de leerling. De school betrekt hierbij zowel methodegebonden toetsen als niet-methodegebonden toetsen (Cito-toetsen). De resultaten van deze toetsen zijn passend bij een vmbo-t/havo-advies. De school kent aan de laatste Cito-toetsen geen doorslaggevende waarde toe vanwege de grillige ontwikkeling van de leerling. De leerling laat wel groei en capaciteiten zien die groei naar havo mogelijk maken. Dit maakt niet dat het gegeven schooladvies evident onjuist is. De leerling heeft namelijk ook minder goede scores op de laatste Cito-toetsen en krijgt regelmatig verlengde instructie. De havo-capaciteiten van de leerling komen terug in het meervoudig gegeven schooladvies. Verder is het schooladvies zorgvuldig tot stand gekomen.