Datum uitspraak: 12-06-2019
Nummer uitspraak: 108654
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De leerling krijgt een schooladvies havo/vwo. De moeder van de leerling stelt dat de school het gedrag van de leerling hierbij bepalend laat zijn, terwijl zijn resultaten vwo advies zouden moeten opleveren.

Advies van de Commissie
De klacht is ongegond.

Toelichting
Niet gebleken is dat het gedrag van de leerling bepalend is geweest bij het schooladvies. De leerling heeft ook al in groep 7 een havo/vwo advies gekregen; zijn entreetoets geeft dit niveau aan en de eerdere Cito toetsen ondersteunen dat beeld.
De school heeft in redelijkheid tot het advies kunnen komen.