Datum uitspraak: 01-10-2019
Nummer uitspraak: 108848
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De leerling krijgt een schooladvies vmbo-tl. Na de eindtoets is het schooladvies herzien en aangepast naar vmbo-tl/havo. Ouders van de leerling klagen erover dat dit advies te laag is en vinden hun zoon een vwo-leerling. Ouders vinden dat de school hun zoon onvoldoende heeft begeleid waardoor hij achterstand heeft opgelopen.

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
Een school heeft de vrijheid om te besluiten een schooladvies na de uitkomst van de eindtoets al dan niet te verhogen. De school kan de overwegingen daarvoor baseren op de resultaten van de afgelopen jaren en het beeld dat de leerkrachten hebben van de leerling. De school heeft naar aanleiding van de eindtoets het advies aangepast. Dat er onrust was in groep 7 wordt door de school onderkend maar maakt nog niet dat het schooladvies te laag is. Bovendien kwam de leerling na een verhuizing nieuw in de groep en heeft daardoor wellicht ook niet optimaal gepresteerd. De school heeft zowel in groep 7 als groep 8 extra werk meegegeven en in groep 8 is een plan van aanpak opgesteld. Hierover is met de ouders gecommuniceerd.
De school heeft in redelijkheid tot dit advies kunnen komen.