Datum uitspraak: 08-10-2019
Nummer uitspraak: 108821
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

 

Situatie 
Een basisschool geeft als schooladvies vmbo-t aan een leerling. De moeder meent dat het schooladvies vmbo-t/havo zou moeten zijn. De school en de moeder spreken af na de Eindtoets te bekijken of er aanleiding is het schooladvies aan te passen. De uitslag van de IEP Eindtoets is vmbo-t/havo. De school past het advies aan naar vmbo-t/havo. De moeder vindt dat het advies havo moet zijn. 

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
De Commissie boordeelt of de school in redelijkheid tot het advies heeft kunnen komen en of het zorgvuldig tot stand is gekomen.
De school heeft een protocol advisering voortgezet onderwijs. In dit protocol is vastgelegd op welke informatie de school het advies baseert. Gelet op de schoolresultaten in de groepen 6, 7 en 8 en de werkhouding van de leerling is het eerst gegeven advies vmbo-t niet onredelijk. Na de IEP Eindtoets heeft de school het advies bijgesteld naar vmbo-t/havo. Reden hiervoor is de uitslag op de Eindtoets en het recente psychodiagnostisch onderzoek dat bij de leerling was afgenomen. Gezien alle informatie heeft de school in redelijkheid dit advies kunnen geven.  
De school heeft in een gesprek een toelichting gegeven op het schooladvies en later op het bijgestelde schooladvies. Het protocol is gevolgd en het advies is heroverwogen. Het is dan ook zorgvuldig tot stand gekomen.