Datum uitspraak: 30-08-2018
Nummer uitspraak: 108297
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling heeft als voorlopig schooladvies praktijkonderwijs of vmbo-basis gekregen. Nadat de leerling hoger had gescoord op de Centrale Eindtoets heeft de school het advies heroverwogen. Om de leerling een kans te geven heeft de school het advies aangepast naar vmbo-basis met lwoo. Volgens de moeder is lwoo niet nodig. De school meent dat de leerling zonder de ondersteuning de hogere score niet zou hebben behaald. De school heeft in het kader van de aanmelding bij het voortgezet onderwijs informatie over de leerling verstrekt. Moeder klaagt erover dat zij hiervan niet op de hoogte was.

Advies van de Commissie
De klachten zijn ongegrond.

Toelichting
Het schooladvies is tot stand gekomen op basis van diverse objectieve gegevens over meerdere schooljaren. Het aangepaste advies wordt ondersteund door gegevens waaruit blijkt dat de leerling zonder ondersteuning dit niveau niet zou hebben behaald. Het is begrijpelijk dat de school ondersteuning op het voortgezet onderwijs nodig vindt, zodat de leerling zich goed kan blijven ontwikkelen. De school heeft meerdere gesprekken gevoerd met de moeder over het schooladvies.
De moeder was op de hoogte van de informatie over haar dochter en de wijze waarop die informatie zou worden verstrekt aan het voortgezet onderwijs. De contacten die daarover hebben plaatsgevonden waren informatief van aard