Datum uitspraak: 23-09-2020
Nummer uitspraak: 109422
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Ouders klagen over het schooladvies, de schorsing en het (vervolg)onderwijs van hun zoon. De zoon zat in schooljaar 2018-2019 in groep 8 en heeft tot en met juli 2019 op de school in kwestie onderwijs gevolgd. De ouders hebben de klacht begin augustus 2020 ingediend. Een voorzitter van de Commissie heeft de klacht kennelijk niet-ontvankelijk verklaard omdat deze te laat is ingediend. Tegen deze beslissing hebben de ouders bezwaar gemaakt. .

Beslissing van de Voorzitter
Het bezwaar van de ouders tegen de kennelijk niet-ontvankelijkheidsbeslissing is ongegrond.

Toelichting
De Commissie hanteert een verjaringstermijn van een jaar. Dit betekent dat een klacht binnen één jaar na de gebeurtenis waarover iemand klaagt moet worden ingediend. Soms neemt de Commissie een klacht in behandeling die na deze termijn van één jaar is ingediend. Er moet dan een goede reden zijn waarom iemand niet eerder de klacht heeft ingediend. Daarvan is in deze zaak geen sprake.
De klacht dat de school hun zoon aan zijn lot heeft overgelaten bij het vinden van een nieuwe middelbare school en dat hun zoon in die periode (vanaf augustus 2019) verstoken is gebleven van onderwijs kan onder omstandigheden worden behandeld. Hiervoor mogen klagers een nieuwe klacht met nadere onderbouwing indienen.