Datum uitspraak: 28-02-2011
Nummer uitspraak: 104893
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Klaagster dient in oktober 2010 bij het bevoegd gezag en begin 2011 bij de LKC een klacht in over een in maart 2008 door de basisschool van haar zoon verstrekt advies voor voortgezet onderwijs. De Commissie neemt in beginsel geen klachten in behandeling over gebeurtenissen die zich langer dan een jaar voor het indienen van de klacht hebben afgespeeld.
De omstandigheid dat klaagster eerst heeft gewerkt aan het herstel van het zelfvertrouwen van haar zoon en van haarzelf en pas daarna de klacht heeft ingediend, is van onvoldoende gewicht om de overschrijding van de verjaringstermijn verschoonbaar te kunnen achten. Voorts is er geen sprake geweest van een doorlopend proces dat pas het afgelopen jaar is geëindigd.
De klacht is afgedaan via vereenvoudigde behandeling (zonder het horen van partijen) en is niet-ontvankelijk verklaard.