Datum uitspraak: 20-03-2018
Nummer uitspraak: 108092
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De ouders zijn het niet eens met het schooladvies vmbo-t/havo en klagen erover dat de school wiegert het advies aan te passen.

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
De Commissie toetst klachten over schooladviezen terughoudend, omdat de school bij uitstek de deskundigheid heeft op gebied van het kennen en kunnen van een leerling. Op grond van de door de school aangeleverde stukken is het schooladvies voor deze leerling niet onbegrijpelijk. Verder is gebleken dat de school voor het advies ook gesprekken heeft gevoerd met diverse betrokken professionals, zoals leerkrachten en intern begeleiders en ook met de ouders van de leerling. De school is niet verplicht om een dubbeladvies te geven. De school heeft zorgvuldig gehandeld.