Datum uitspraak: 06-07-2020
Nummer uitspraak: 109286
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een moeder klaagt over de begeleiding van haar zoon. De zoon is in groep 7 ingestroomd op de basisschool, in Nederlandstalig onderwijs. Daarvoor sprak hij alleen Engels en kreeg hij thuisonderwijs. De school had hier volgens de moeder meer rekening mee moeten houden in het schoolprogramma. 
Verder klaagt de moeder over het havo-schooladvies dat de school heeft gegeven. Volgens de moeder zou de school havo/vwo hebben toegezegd. De moeder meent bovendien dat havo/vwo passend is.

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
De school heeft zich aantoonbaar ingezet om de zoon te begeleiden en heeft daarbij voldoende maatwerk geboden. 
De school heeft bij het schooladvies alle relevante indicatoren betrokken. Op grond daarvan heeft de school in redelijkheid tot het schooladvies havo kunnen komen. 
Verder is niet komen vast te staan dat de school aan de moeder zou hebben toegezegd dat haar zoon een havo/vwo-advies zou krijgen. Het advies is zorgvuldig tot stand gekomen.