Datum uitspraak: 06-11-2013
Nummer uitspraak: 105767
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Ouders klagen erover dat hun dochter geschorst is zonder dat de toedracht van het incident deugdelijk onderzocht is en over de wijze waarop de school hen behandeld heeft. De school is direct na het ontvangen van het bericht dat tijdens het paasontbijt alcohol de school zou zijn binnen gebracht, gestart met een onderzoek en heeft de leerlingen die betrokken zouden zijn elk afzonderlijk gehoord. De school heeft in redelijkheid kunnen besluiten om een maatregel op te leggen aan alle vier de leerlingen. Dit klachtonderdeel is ongegrond. In een zaak waarbij jonge kinderen en alcohol betrokken zijn, is het van groot belang de ouders van het begin af aan te informeren over hetgeen is gebeurd en de wijze waarop de school hiermee om zal gaan. Nu de school dit heeft nagelaten, is de communicatie onzorgvuldig verlopen. Dit klachtonderdeel is gegrond. De school heeft de klacht zorgvuldig behandeld door snel een afspraak met klagers te maken, hen te horen en de schorsingsbrief aan te passen. Dit klachtonderdeel is ongegrond.