Datum uitspraak: 14-10-2020
Nummer uitspraak: 109270
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een moeder klaagt onder meer over de schorsing van haar dochter. De moeder meent dat de schorsing onterecht is en dat het gedrag van de moeder niet aan de schorsing ten grondslag mag worden gelegd. Daarnaast klaagt de moeder over aan aantal andere onderwerpen. Zo klaagt zij onder meer over het schooladvies praktijkonderwijs voor haar dochter, het toegangsverbod dat aan de moeder is opgelegd en een melding bij Veilig Thuis. 

Advies van de Commissie
De klacht over de schorsing is gegrond. De overige klachten zijn ongegrond. 

Toelichting
De school heeft de leerling de schorsing opgelegd vanwege in de eerste plaats het gedrag van de moeder en in de tweede plaats het gedrag van de leerling zelf. Een leerling mag in beginsel niet worden gestraft voor het gedrag van zijn of haar ouders. Daarvoor zijn andere maatregelen mogelijk. De school en het schoolbestuur hebben aan de moeder een toegangsverbod opgelegd vanwege haar dreigende gedrag. De school mocht het gedrag van de moeder dan ook niet meer ten grondslag leggen aan de schorsing van de leerling.
Het gedrag van de leerling geeft wel aanleiding tot het treffen van maatregelen, maar niet is gebleken dat de school een kortere schorsing of een andere maatregel heeft overwogen. Het is de Commissie niet gebleken dat de school kenbaar de belangen van de leerling en die van de school heeft afgewogen. Omdat de school onvoldoende blijk heeft gegeven van een proportionaliteitsafweging die zo'n forse maatregel als een vijfdaagse schorsing rechtvaardigt, oordeelt de Commissie de klacht gegrond.