Datum uitspraak: 24-05-2022
Nummer uitspraak: 2022025840
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een docent op een ROC maakt tijdens de les dubbelzinnige opmerkingen. De moeder van een leerling, die om die grappen de les is uitgelopen, dient vervolgens een klacht in.

Advies van de Commissie
De klacht is gegrond.

Toelichting
Dubbelzinnige opmerkingen passen niet in de door een docent te bewaken veilige lesomgeving. De docent heeft niet ingezien dat zijn opmerkingen ongepast waren en heeft zich het effect daarvan op de leerlingen niet gerealiseerd.