Datum uitspraak: 31-07-2019
Nummer uitspraak: 108778
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een leerkracht probeert te voorkomen dat leerlingen over het gras lopen. Daarbij raakt hij de borst van een leerlinge aan. Naast dit voorval wijzen andere zaken volgens de vader van de leerlinge op grensoverschrijdend gedrag van de leerkracht. De vader dient een klacht in bij de school. Omdat hij vindt dat zijn klacht niet naar tevredenheid is opgelost, richt hij zich vervolgens tot de LKC.  

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
Partijen weerspreken niet dat de leerkracht de borst van de leerlinge heeft aangeraakt, toen hij haar wilde beletten het gras te betreden. Het gaat in dit geval om een onopzettelijke aanraking. Naar aanleiding van de ingediende klacht heeft de school onderzoek verricht door de leerlingen in de klas één voor één te bevragen. De uitkomst van het onderzoek onderschrijft dat er geen aanwijzingen zijn dat de leerkracht zich aan grensoverschrijdend gedrag schuldig zou maken. De leerkracht heeft zijn excuses aangeboden waardoor de leerlinge de resterende periode in groep 8 positief heeft kunnen afsluiten.