Datum uitspraak: 10-10-2013
Nummer uitspraak: 105859
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Drie ouders hebben een klacht ingediend over het gedrag van een managementondersteuner jegens hun dochters. De managementondersteuner begeleidt de leerlingen van groep 8 wekelijks naar de gymles en brengt hen vervolgens naar het computerlokaal waar hij dan toezicht houdt. Klagers kwalificeren de handelwijze bij het toezichthouden bij het omkleden na twee gymlessen als seksuele intimidatie. Het in de buurt zijn van de meisjeskleedkamer of het kloppen/bonzen op de kleedkamerdeur is op zichzelf genomen niet ongepast. Wel is het openen van de deur niet handig geweest. Maar de Commissie heeft niet kunnen vaststellen dat de managementondersteuner de eerste gymles daadwerkelijk de meisjeskleedkamer is binnengetreden of dat zijn gedragingen wijzen op seksuele intimidatie. Ook zijn er geen aanwijzingen dat er bij de andere gymles sprake is geweest van seksuele intimidatie. De managementondersteuner had voorafgaand aan de gymles aan alle leerlingen verteld wat hij van hen verwachtte met betrekking tot het omkleden en wachten op elkaar. De managementondersteuner stond met de jongens, twaalf in totaal, te wachten tot de meisjes klaar waren. Niet valt in te zien hoe in deze situatie het kloppen of bonzen op de deur moet worden gezien als seksuele intimidatie. Dit ook vanwege het feit dat de vrouwelijke leerkracht van groep 7 in de meisjeskleedkamer aanwezig was. Het College van Bestuur heeft de behandeling van de klacht voortvarend opgepakt. Het heeft een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren en klagers van het eindrapport en de genomen maatregelen op de hoogte gesteld. Ook heeft het College van Bestuur aangegeven dat de besluitvorming door de directie niet goed was verlopen. Dat de genomen maatregelen niet (volledig) tegemoet komen aan de wensen van klagers maakt niet dat er sprake is van onzorgvuldige of inadequate klachtbehandeling. Klacht ongegrond.