Datum uitspraak: 31-03-2014
Nummer uitspraak: 106095
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Een ouderpaar klaagt over (seksueel) intimiderend/grensoverschrijdend gedrag door een conciërge jegens hun dochter. Partijen spreken elkaar grotendeels tegen over wat er is gebeurd. De Commissie beschikt over onvoldoende informatie om tot een afgewogen oordeel op dit punt te komen. Wel kan worden vastgesteld dat de conciërge (indringende) gesprekken met de dochter en haar moeder heeft gevoerd. Het voeren van dergelijke gesprekken valt buiten zijn professioneel handelen. Dit gedrag is dan ook grensoverschrijdend. Ten aanzien van het onderzoek door de rector naar de melding van de dochter over het gedrag van de conciërge is onvoldoende duidelijk met wie de rector heeft gesproken, of er gespreksverslagen zijn opgesteld en of de leerlingen in aanwezigheid van hun ouders en/of derden zijn gehoord. Voorts is niet duidelijk of er voldoende terugkoppeling naar klagers heeft plaatsgevonden. Daarnaast is het de vraag of de rector, die de conciërge al 10 jaar kent, voldoende objectief een dergelijk onderzoek kan verrichten en of leerlingen en personeel zich bij hem voldoende vrij voelen om hun verhaal te doen. Het had op de weg van de rector gelegen om het onderzoek uit te besteden aan een extern en onafhankelijk deskundige of bureau. Het klachtonderzoek is onvoldoende zorgvuldig geweest. Voorts is de school gehouden om aan een leerling die wegens moeilijkheden op school thuis zit, adequaat huiswerk aan te bieden. Ook dient de rector in samenspraak met klagers en hun dochter actief op zoek te gaan naar een andere school en in de tussentijd een vervangende oplossing te bieden. Door dit na te laten, heeft de rector onvoldoende verantwoordelijkheid genomen. Klacht deels gegrond.