Datum uitspraak: 28-04-2021
Nummer uitspraak: 109699
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De ouders van een leerling die onderwijs volgt op een school voor kinderen met een gehoorbeperking of taalontwikkelingsstoornis (cluster 2) klagen erover dat de school gesloten was tijdens de tweede lockdown. Volgens de ouders zijn kinderen in het cluster 2 onderwijs kwetsbaar. Dit betekent dat de scholen open moeten blijven tijdens de lockdown. De ouders vinden verder dat onderwijs op afstand niet geschikt is voor hun zoon, dat de school geen maatwerk bood en niet bereid was tot overleg. Het bestuur en de school menen dat de sluiting nodig was: de coronapandemie was ernstig op dat moment, ook op school. Er is noodopvang voor kwetsbare kinderen en kinderen met ouders met een cruciaal beroep. 

Advies van de Commissie
De klacht over de beslissing tot sluiting van de school, het informeren van de ouders, het bieden van maatwerk en de bereidheid tot overleg is ongegrond. De klacht tegen het schoolbestuur is gegrond voor het zover het de communicatie over zijn eigen beleid betreft. 

Toelichting
De uitbraak van Covid-19 en daaropvolgende maatregelen maakten dat sprake was van een noodsituatie, waarbij de school en het schoolbestuur ook rekening moesten houden met de belangen van de leerkrachten en de schoolorganisatie. In dat kader had de school, een cluster 2 school, de vrijheid om over te gaan op onderwijs op afstand. Het is te begrijpen dat de school hiertoe besloten heeft. De school communiceerde met ouders over het besluit. Ook heeft de school de leerling naar school laten komen toen het onderwijs op afstand niet meer voor hem werkte. Het blijkt dat de school bereid is geweest tot overleg met ouders en daarbij maatwerk heeft geboden als dit nodig was.
De beslissing om de school te sluiten vloeide voort uit het beleid van het schoolbestuur. Gezien de uitzonderlijke situatie en de ingrijpende beslissing had het schoolbestuur ook meteen een rol moeten pakken in het communiceren over de ingrijpende beslissing. Dit heeft het schoolbestuur niet tijdig gedaan.