Datum uitspraak: 16-10-2018
Nummer uitspraak: 108249
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling in groep 8 is betrokken geweest bij een incident. De school heeft de leerling daarvoor een dag geschorst. Omdat er vaker incidenten zijn geweest heeft de school de leerling vervolgens een time-out van vijf dagen en een pedagogische maatregel, vastgelegd in een handelingsplan, opgelegd. De leerling mag tot het einde van het schooljaar maar zes uur onder begeleiding op school komen. De ouders zijn het daar niet mee eens. De ouders vinden ook dat de school hun zoon onvoldoende heeft beschermd en begeleid.

Advies van de Commissie
De klacht over het te zwaar straffen is gegrond. De klacht over de begeleiding en bescherming is ongegrond.

Toelichting
De school had na het incident met de leerling moeten praten en hem en zijn ouders moeten betrekken bij het opstellen van het handelingsplan. De door de school gestelde doelen waren onvoldoende reëel en niet haalbaar binnen de korte tijd die nog restte tot het einde van het schooljaar. De school heeft het belang van de veiligheid op school laten prevaleren boven de persoonlijke belangen van de leerling. De school heeft de leerling hiermee buiten de groep geplaatst. De leerling heeft dit als een straf ervaren en hij heeft hierdoor ook zijn basisschooltijd niet goed kunnen afsluiten. Niet is gebleken dat de school de leerling onvoldoende heeft begeleid en beschermd. De school heeft veel aandacht gehad voor de problemen van de leerling. Er zijn veel gesprekken gevoerd met de ouders en de leerling heeft psychologische ondersteuning gekregen en hij is begeleid door deskundigen.