Datum uitspraak: 06-10-2021
Nummer uitspraak: 2021008614
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een gescheiden vader heeft schoolgaande kinderen. Een van hen zit in de klas bij de leerkracht die een relatie krijgt met de ex-partner van de gescheiden vader. Na een klacht hierover accepteert de leerkracht vrijwillige overplaatsing voor een half jaar. Aan het begin van het nieuwe schooljaar keert hij terug op de school. Over deze onbelemmerde terugkeer dient de vader een klacht in bij de LKC.

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond. De rechtspositionele aspecten van de klacht blijven buiten behandeling.

Toelichting
De situatie op de school bij terugkeer van de leerkracht is veranderd. De oudste zoon van de vader, die vorig schooljaar in groep 8 bij hem in de klas zat, is inmiddels van school. De school heeft de vader gegarandeerd dat beide andere zoons niet in de groep van de leerkracht worden geplaatst. Het schoolbestuur heeft inmiddels voor alle scholen een gedragsprotocol met professionele standaard opgesteld. Op de school zelf zijn diverse werkafspraken gemaakt, met de leerkracht, het team, de directie en met vader. Over de ophanden zijnde terugkeer heeft het schoolbestuur ook vader gehoord, zijn belangen afgewogen en hem daarover geïnformeerd.

Trefwoorden: