Datum uitspraak: 15-06-2010
Nummer uitspraak: 104499
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Leerling mocht van school niet meer op school komen. Volgens de vader was er daarmee sprake van verwijdering en heeft de school ten onrechte de daarvoor vereiste procedure niet gevolgd. Het bevoegd gezag heeft zijn klacht hierover niet zorgvuldig behandeld. De Commissie is van oordeel dat de mededeling dat de leerling niet meer welkom is op school feitelijk een verwijderingsbeslissing is. Het is begrijpelijk en te billijken dat de school deze verwijdering op dat moment niet wilde formaliseren, maar hoopte op een informele wijze tot een oplossing te komen, namelijk een plaatsing op een specifieke, beschikbare school voor speciaal onderwijs. Nadat duidelijk was dat deze oplossing was mislukt (het was de dag zelf al aan de IB'er gemeld) had de directeur de regie dienen te nemen en het formele traject dienen te volgen. De school is immers nog verantwoordelijk voor de leerling zolang hij op de school staat ingeschreven. De directeur had ten minste in een gesprek met de ouders duidelijk moeten maken wat de consequenties van het van de SO-school halen zouden zijn. De Commissie heeft er begrip voor dat de school in afwachting was van een REC-beschikking, maar dat ontslaat de school niet van de verantwoordelijkheid om te zorgen dat de leerling onderwijs kan ontvangen. De veronderstelling dat de uitschrijving slechts op administratieve gronden nog niet was gebeurd, acht de Commissie adequaat noch overtuigend. Daarnaast is de Commissie van oordeel dat het bevoegd gezag bij het behandelen van de klacht voorbij is gegaan aan de kern van de klacht. De klacht is gegrond.