Datum uitspraak: 29-10-2019
Nummer uitspraak: 108788
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Er is sprake van een slechte verhouding tussen een ouder, die ook lid van de MR is, en enkele andere leden van de MR. De ouder heeft veel e-mails gestuurd aan de voorzitter van de MR en de school, ook om onderwerpen op de agenda van de MR te krijgen. Het schoolbestuur heeft de ouder aangesproken op zijn gedrag en op de inhoud van de e-mails en een schriftelijke waarschuwing gegeven. Het bestuur blokkeert ook het e-mailadres van de ouder. Anderhalf jaar later vindt een incident plaats tussen de ouder en de voorzitter van de MR. Het schoolbestuur legt vervolgens een toegangsverbod op aan de ouder. Daarover klaagt de ouder. 

Advies van de Commissie
De klacht is gegrond voor zover het de procedure en onderbouwing van het toegangsverbod betreft. Voor het overige is de klacht ongegrond. 

Toelichting
De feiten op zich zijn voldoende om het toegangsverbod op te leggen. Maar het opleggen van een toegangsverbod is een ingrijpende maatregel, die zorgvuldig moet worden genomen. De ouder is niet in de gelegenheid gesteld om zijn zienswijze te geven op de voorgenomen maatregel. Er zijn anderhalf jaar daarvoor wel gesprekken met de ouder geweest. Maar het is de Commissie niet gebleken dat het schoolbestuur de ouder heeft gewaarschuwd dat hij bij nog een incident een verregaande maatregel zou opleggen. Daarnaast heeft het schoolbestuur niet gemotiveerd waarom het toegangsverbod voor onbepaalde tijd geldt, zelfs nu de kinderen van de ouder al van school zijn.