Datum uitspraak: 17-05-2021
Nummer uitspraak: 109688
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling verlaat tijdens het maken van een toets tijdelijk het toetslokaal om naar het toilet te gaan. Daarbij neemt zij haar antwoordvel mee. Naar aanleiding daarvan heeft de school de leerling voor de toets het cijfer 1 gegeven. De vader van de leerling klaagt erover dat de school het besluit heeft genomen op basis van vermoedens en dat het besluit disproportioneel is.

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
Vaststaat dat de leerling haar antwoordvel heeft meegenomen toen zij het toilet bezocht. De surveillant heeft dat geconstateerd en de leerling heeft dat ook bevestigd. De school heeft dit terecht kunnen aanmerken als een onregelmatigheid zoals bedoeld in het Examenreglement. Op grond van dat reglement kon de directeur maatregelen nemen, waarbij is gekozen voor de lichtste maatregel: het toekennen van het cijfer 1 voor de toets. Deze maatregel is, gelet op de aard van de onregelmatigheid, proportioneel.

Trefwoorden: