Datum uitspraak: 21-10-2020
Nummer uitspraak: 109172
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerkracht heeft aan leerlingen van groep 8 een filmpje laten zien over geesten oproepen. De ouders van een leerling hebben gemeld op de school dat hun dochter bang is geworden van het filmpje. 
De ouders van de leerling klagen erover dat een filmpje over geesten oproepen niet thuishoort in het protestants christelijk basisonderwijs. Ook klagen de ouders over wijze waarop de school is omgegaan met hun klacht. De school heeft geen excuses aangeboden en met hun dochter is geen individueel gesprek gevoerd.

Advies van de Commissie
De klacht over het vertonen van het filmpje is ongegrond.
De klacht over de klachtbehandeling is gegrond.  

Toelichting
Het filmpje is gemaakt door een bekende vlogger, die vaker filmpjes maakt, die geschikt zijn om te laten zien aan kinderen in de leeftijd van groep acht. Het is daarom niet op voorhand onzorgvuldig dat de leerkracht een filmpje van deze vlogger heeft vertoond. De leerkracht betwist dat er onrust of angst was in de klas tijdens het vertonen van het filmpje. De Commissie kan daarom niet vaststellen of het filmpje ongehoord was. 
In het onderwijs kunnen leerlingen onbedoeld geconfronteerd worden met beeldmateriaal dat vervelende gevoelens teweeg kan brengen. Als ouders kenbaar maken op een school dat hun kind last heeft gehad van dat beeldmateriaal, mag van de school verwacht worden dat zij een individueel gesprek voert met de leerling in kwestie. Ook dient een school ouders te informeren op welke wijze hun klacht wordt behandeld in de school.
De directeur van de school heeft gesprekken gevoerd met de leerkrachten over het filmpje. De terugkoppeling aan de ouders was onvoldoende duidelijk. 

Trefwoorden: