Datum uitspraak: 25-10-2021
Nummer uitspraak: 2021010792
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een mbo-student maakt een examen Nederlands. Dat examen beoordeelt een docent met een 9.3. De student kan dit niet geloven en vraagt bevestiging bij de docent. Achteraf bezien blijkt het cijfer onjuist te zijn en wordt het cijfer bijgesteld naar een 5.4. De student dient hierover beroep in bij de examencommissie. De examencommissie oordeelt dat beroep ongegrond. Wel beveelt de examencommissie de opleiding aan om een externe herbeoordeling te laten plaatsvinden. De student klaagt over de gang van zaken rond de totstandkoming van het cijfer en de behandeling van het beroep door de examencommissie.

Advies van de Commissie
De Commissie oordeelt dat de klacht op alle onderdelen gegrond is, met uitzondering van de bijstelling van het cijfer.

Toelichting
Het handboek examinering dat de opleiding gebruikt, komt niet overeen met de regels die gelden voor de heroverweging van cijfers. In het handboek staat dat correctie binnen 10 werkdagen mogelijk is, in de onderwijs- en examenregeling (OER) en het examenreglement staat 25 werkdagen. Ook had de docent moeten communiceren dat sprake was van een voorlopig cijfer. De procedure is in zoverre onzorgvuldig geweest. Het is zaak om duidelijker te communiceren dat cijfers onder voorbehoud zijn. De opleiding heeft het cijfer wel mogen bijstellen. Verder had de examencommissie de student moeten horen.