Datum uitspraak: 11-05-2022
Nummer uitspraak: 2022019768
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Voor het vak informatica moet de leerling een praktijkopdracht maken. De docent geeft de leerling het cijfer 1 voor het ingeleverde product. De leerling laat de docent weten het niet eens te zijn met dat cijfer. De docent verwijst de leerling door naar de teamleider. In een gesprek met de teamleider probeert de leerling een extra kans te krijgen. 
Omdat de leerling vervolgens niets hoort, klopt hij een paar maanden later (net voor de zomervakantie) aan bij de rector. De leerling geeft aan dat hij bezwaar heeft gemaakt tegen zijn cijfer en dat hij, in tegenstelling tot een andere leerling, geen herkansing heeft gekregen. De rector zegt toe na de zomervakantie terug te zullen komen op de kwestie. Na de vakantie volgt de leerling elders onderwijs.

Advies van de Commissie
De klacht over:
- de inhoud en totstandkoming van de 1 voor een praktische opdracht is ongegrond;
- de wijze waarop de schoolleiding de klacht over de beoordeling van de praktische opdracht heeft afgehandeld is gegrond;
- dat de leerling geen toegang heeft gekregen tot zijn Microsoft Teams-account is gegrond.

Toelichting
De docent heeft het cijfer 1 voor de praktijkopdracht gegeven omdat de leerling de opdracht die hem was toegewezen niet had gemaakt. Bovendien was hij niet op het eindgesprek met de docent verschenen. De leerling heeft niet aannemelijk gemaakt dat de beslissing van de docent onjuist was of onzorgvuldig tot stand is gekomen.
De leerling heeft, nadat hij door de docent was doorverwezen, bij de teamleider aangedrongen op een extra kans voor het vak. De teamleider had dat moeten opvatten als een bezwaar. De leerling heeft geen herkansing gekregen, terwijl een andere leerling die zich met een slecht cijfer meldde bij de teamleider dat wel heeft gekregen. De rector heeft zich bij de behandeling van de klacht hierover laten adviseren door de examensecretaris. Die heeft een advies uitgebracht aan de schoolleiding, maar de rector heeft verzuimd om naar aanleiding daarvan een besluit over de klacht te nemen.
Om te kunnen bewijzen dat hij bezwaar had gemaakt tegen zijn cijfer heeft de leerling de school verzocht om toegang tot zijn Teams-account. De school heeft dat geweigerd. Pas na afloop van de hoorzitting in deze klacht heeft de school onderzocht of het technisch mogelijk zou zijn om de leerling, die op dat moment geen leerling van de school meer was, alsnog toegang te verlenen. Het had op de weg van de school gelegen om dat eerder te onderzoeken.