Datum uitspraak: 17-03-2021
Nummer uitspraak: 109503
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling zit in 6 vwo van een Internationale school, die is aangesloten bij het International Baccalaureate (IB). IB is een internationale organisatie die het International Baccalaureate Diploma Programme verzorgt.  
Aan het einde van schooljaar 2019-2020 neemt de school vanwege de coronacrisis geen centraal eindexamen af, maar hanteert zij een andere beoordelingssystematiek. In die systematiek krijgen de leerlingen voor ieder vak van de docent een predicted grade. De IB neemt dit predicted grade, samen met andere cijfers, in overweging en bepaalt of de leerling is geslaagd.
De leerling is gezakt. Hij dient een klacht in omdat voor hem onduidelijk is waarom de school een predicted grade van 4 voor Engels heeft doorgegeven aan het IB. 

Advies van de Commissie
De klacht is gegrond.

Toelichting
Het staat een school vrij om een eigen beoordelingssystematiek te gebruiken. Deze systematiek moet wel deugdelijk en kenbaar zijn voor betrokkenen. Wanneer een school een IB-opleiding aanbiedt, zal de school zich moeten houden aan de systematiek van het IB. Echter, ook dan moet de school de totstandkoming van een predicted grade goed kunnen uitleggen. De school heeft deze uitleg, ondanks herhaald vragen van de leerling, niet gegeven. Ook had de school het professionele oordeel van de voorgaande docent in dit geval moeten nagaan.