Datum uitspraak: 18-02-2010
Nummer uitspraak: 104460
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De klacht had betrekking op gedragingen van medewerkers van de school die zich anderhalf jaar voor het indienen van de klacht hadden voorgedaan. De klacht was ingediend door een oma en een tante van de leerling.
De voorzitter van de Commissie heeft de klacht niet-ontvankelijk verklaard omdat klagers niet vielen onder de personen of instanties die op grond van  de klachtenregeling en het reglement van de Commissie een klacht kunnen indienen. Daarnaast waren er geen redenen de overschrijding van de verjaringstermijn verschoonbaar te achten. Klacht niet-ontvankelijk.