Datum uitspraak: 07-02-2011
Nummer uitspraak: 104779
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Een voormalige leerling van een school klaagt erover dat het bestuur in een zitting bij de rechtbank heeft gezegd dat zij spijbelde, terwijl bekend was dat zij ziek was. Verder klaagt zij dat een medewerker van de school tegen een hulpverlener heeft gezegd dat klaagster racistisch en neonazistisch gedrag vertoonde, aldus het gespreksverslag van de hulpverlener. Het bevoegd gezag weerspreekt dat de opmerking over spijbelen is gedaan. Er is sprake van twee tegenstrijdige standpunten zonder dat het standpunt van klaagster steun vindt in een ander document of verklaring van een derde, zodat niet aannemelijk is gemaakt dat de gewraakte opmerking is gemaakt. Dit klachtonderdeel is ongegrond. Voorts heeft de Commissie niet vast kunnen stellen of de medewerker van de school letterlijk de termen "racistisch" en "neonazistisch" heeft gebruikt of dat zij een interpretatie zijn van de hulpverlener van het door de mentor beschreven gedrag. In het gespreksverslag van de mentor/intern begeleider worden de gewraakte termen niet gebruikt. Dit klachtonderdeel is ongegrond.